Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
VĂN BẢN - TÀI LIỆU   ->   Ban Dân vận
Ngày đăng tin: 14-07-2018
  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công tác dân vận năm 2018 (kèm tiêu chí thi đua) 10/18/2018 11:42:13 AM
Thông báo số 43 -TB/BDVHU kết luận tại Hội nghị giao ban công tác dân vận quý III/2018 10/16/2018 11:02:09 AM
Thông báo số 42 - TB/BDVHU về việc thay đổi lịch giao ban công tác dân vận quý III/2018 10/8/2018 10:26:21 AM
Thư mời số 41 của Ban Dân vận Huyện ủy mời dự hội nghị giao ban quý III/2018 10/3/2018 2:43:57 PM
Kế hoạch số 21 của Ban Dân vận Huyện ủy về việc tổ chức hội nghị giao ban quý III/2018 10/3/2018 2:41:41 PM
Hướng dẫn sơ kết và tuyên dương điển hình 03 năm thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2020 9/6/2018 8:19:54 AM
Kế hoạch số 01 của Đoàn kiểm tra 477 về kiểm tra theo chương trình kiểm tra, giám sát của BCH, BTV Huyện ủy năm 2018 8/24/2018 10:03:25 AM
Thông báo số 41 của Ban Dân vận Huyện ủy về ý kiến kết luận của đồng chí Phó trưởng ban TT Ban Dân vận tại Hội nghị sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2018 7/31/2018 8:30:15 AM
Thông báo số 39 của Ban Dân vận HU về việc hoãn thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo 6 tháng đầu năm 2018 7/9/2018 3:45:05 PM
Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy năm 2018 "Năm dân vận chính quyền" 6/20/2018 7:50:18 AM
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết