Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
VĂN BẢN - TÀI LIỆU   ->   Ban Dân vận
Ngày đăng tin: 09-07-2018
  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công tác dân vận năm 2018 (kèm tiêu chí thi đua) 10/18/2018 11:42:13 AM
Thông báo số 43 -TB/BDVHU kết luận tại Hội nghị giao ban công tác dân vận quý III/2018 10/16/2018 11:02:09 AM
Thông báo số 42 - TB/BDVHU về việc thay đổi lịch giao ban công tác dân vận quý III/2018 10/8/2018 10:26:21 AM
Thư mời số 41 của Ban Dân vận Huyện ủy mời dự hội nghị giao ban quý III/2018 10/3/2018 2:43:57 PM
Kế hoạch số 21 của Ban Dân vận Huyện ủy về việc tổ chức hội nghị giao ban quý III/2018 10/3/2018 2:41:41 PM
Hướng dẫn sơ kết và tuyên dương điển hình 03 năm thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2020 9/6/2018 8:19:54 AM
Kế hoạch số 01 của Đoàn kiểm tra 477 về kiểm tra theo chương trình kiểm tra, giám sát của BCH, BTV Huyện ủy năm 2018 8/24/2018 10:03:25 AM
Thông báo số 41 của Ban Dân vận Huyện ủy về ý kiến kết luận của đồng chí Phó trưởng ban TT Ban Dân vận tại Hội nghị sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2018 7/31/2018 8:30:15 AM
Thư mời số 30 của Ban Dân vận HU về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018 7/14/2018 4:11:15 PM
Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy năm 2018 "Năm dân vận chính quyền" 6/20/2018 7:50:18 AM
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết