Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
VĂN BẢN - TÀI LIỆU   ->   Ban Dân vận
Ngày đăng tin: 09-07-2018
  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018 1/24/2019 10:27:36 AM
Thư mời Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2018 1/11/2019 3:56:38 PM
Kế hoạch tổng kết công tác dân vận năm 2018 12/28/2018 8:31:05 AM
Báo cáo số 100- BC/BDVHU về kết quả chấm điểm, xếp loại công tác dân vận các xã , thị trấn năm 2018 12/18/2018 10:24:19 AM
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại công tác dân vận năm 2018 (kèm tiêu chí thi đua) 10/18/2018 11:42:13 AM
Thông báo số 43 -TB/BDVHU kết luận tại Hội nghị giao ban công tác dân vận quý III/2018 10/16/2018 11:02:09 AM
Thông báo số 42 - TB/BDVHU về việc thay đổi lịch giao ban công tác dân vận quý III/2018 10/8/2018 10:26:21 AM
Thư mời số 41 của Ban Dân vận Huyện ủy mời dự hội nghị giao ban quý III/2018 10/3/2018 2:43:57 PM
Kế hoạch số 21 của Ban Dân vận Huyện ủy về việc tổ chức hội nghị giao ban quý III/2018 10/3/2018 2:41:41 PM
Hướng dẫn sơ kết và tuyên dương điển hình 03 năm thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2020 9/6/2018 8:19:54 AM
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết