Lượt truy cập
VĂN BẢN - TÀI LIỆU   ->   Ban Dân vận
Ngày đăng tin: 09-07-2018
  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

Thư mời số 30 của Ban Dân vận HU về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018 7/14/2018 4:11:15 PM
Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy năm 2018 "Năm dân vận chính quyền" 6/20/2018 7:50:18 AM
Kế hoạch số 15 của Ban Dân vận Huyện ủy về việc phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập huyện Bù Đăng (04/7/1988 - 04/7/2018) 4/24/2018 7:59:39 AM
Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại thực hiện QCDC đối với các loại hình cơ sở (kèm tiêu chí) 3/30/2018 9:43:37 AM
Thư mời giao ban công tác Dân vận Quý I/2018 3/21/2018 1:48:56 PM
Giấy ủy quyền số 01 của Ban Dân vận HU cho đồng chí Võ Việt Dũng - Phó trưởng ban Thường trực tạm thời điều hành công việc của Ban Dân vận HU 3/16/2018 1:48:09 PM
Chương trình số 06 của Ban Dân vận HU về Chương trình công tác Ban dân vận năm 2018 3/15/2018 7:59:52 AM
Kế hoạch số 13 của Ban dân vận về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua '"Dân vận khéo" năm 2018 3/15/2018 7:53:50 AM
Thông báo số 46 Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017 1/29/2018 2:50:04 PM
Thông báo số 35 kết luận của đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy tại Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2017 1/24/2018 8:38:12 AM
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết