Lượt truy cập
VĂN BẢN - TÀI LIỆU   ->   Ban Dân vận
Thư mời số 30 của Ban Dân vận HU về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2018

Thông báo số 39 của Ban Dân vận HU về việc hoãn thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo 6 tháng đầu năm 2018
Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy năm 2018 "Năm dân vận chính quyền"
Kế hoạch số 15 của Ban Dân vận Huyện ủy về việc phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập huyện Bù Đăng (04/7/1988 - 04/7/2018)
Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại thực hiện QCDC đối với các loại hình cơ sở (kèm tiêu chí)
Thư mời giao ban công tác Dân vận Quý I/2018
Giấy ủy quyền số 01 của Ban Dân vận HU cho đồng chí Võ Việt Dũng - Phó trưởng ban Thường trực tạm thời điều hành công việc của Ban Dân vận HU
Chương trình số 06 của Ban Dân vận HU về Chương trình công tác Ban dân vận năm 2018
Kế hoạch số 13 của Ban dân vận về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua '"Dân vận khéo" năm 2018
Thông báo số 46 Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017
Thông báo số 35 kết luận của đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy tại Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2017
1  2   3   4   5   6   >
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết