Lượt truy cập
VĂN BẢN - TÀI LIỆU   ->   Huyện ủy
Ngày đăng tin: 19-07-2018
  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

Quyết định 476-QĐ/HU ngày 13.8.2018: v/v thay đổi thành viện BCĐ biên soạn lịch sử LLVT huyện Bù Đăng giai đoạn 1945-2015 8/13/2018 1:58:46 PM
Quyết định 473 của HU về việc thành lập 02 tổ thẩm định Đề án của Đảng ủy xã, thị trấn và các phòng, ban huyện trong việc triển khai thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy và Đề án của huyện 8/13/2018 10:30:25 AM
Kế hoạch số 02 của Đoàn Kiểm tra theo QĐ 472-QĐ/HU về thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH, BTV Huyện ủy năm 2018 8/9/2018 2:55:13 PM
Quyết định 468-Qđ/HU: v.v thay đổi thành viên Ban Biên soạn tập san chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập huyện Bù Đăng(1988-2018) 8/2/2018 8:25:42 AM
Công văn 34-CV/BCĐ-KCHC: v/v tổ chức thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính 7/25/2018 8:33:33 AM
Báo cáo kết quả kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC 6 tháng đầu năm 2018 7/20/2018 9:51:56 AM
Quyết đinh 460 của HU thay đổi thành viên BCĐ thực hiện QCDC cơ sở 7/19/2018 2:02:16 PM
Thông báo 551-TB/HU: v/v dời thời gian Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 18 (mở rộng) KHẨN 7/9/2018 8:07:21 AM
Công văn 474-CV/HU: v.v triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương 7/6/2018 8:48:47 AM
Thư mời 20-TM/HU: hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 18 (mở rộng) 7/4/2018 6:35:20 PM
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết