Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
VĂN BẢN - TÀI LIỆU   ->   Huyện ủy
Ngày đăng tin: 19-07-2018
  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

Công văn số 545-CV/HU về việc chất vấn tại Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 21 (mở rộng) 12/11/2018 10:32:35 AM
Kế hoạch 88-KH/HU: học tập, quán triệt , triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng 11/20/2018 7:53:15 AM
Thông báo 621-TB/HU: tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch và Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viện và tập thể , cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý 11/19/2018 4:20:34 PM
Quyết định 547-QĐ/HU: v.v thay đổi thành viên BCĐ công tác thông tin đối ngoại huyện giai đoạn 2016-2020 11/16/2018 5:12:32 PM
Quyết định 548-QĐ/HU: v.v thay đổi thành viên đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, giai đoạn 2016-2020 11/16/2018 5:06:30 PM
Công văn 536-CV/HU: v.v lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội LHTN việt Nam 2 cấp, nhiệm kỳ 2019-2024 11/15/2018 10:11:58 AM
Quyết định 544-QĐ/HU: v/v cử cán bộ, công chức tham gia lớp học Trung cấp lý luận Chính trị -Hành chính, hệ tập trung mở tại huyện Bù Đăng 11/15/2018 9:20:49 AM
Kế hoạch 87-KH/HU: lãnh đạo huyện dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" tại các xã, thị trấn trong huyện năm 2018 10/30/2018 9:55:49 AM
Công văn 528-CV/HU; v.v tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư năm 2018 10/26/2018 8:54:53 AM
Các văn bản về đánh giá, phân loại việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018 10/18/2018 1:11:04 PM
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết