Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
VĂN BẢN - TÀI LIỆU   ->   Huyện ủy
Ngày đăng tin: 19-07-2018
  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

Báo cáo 53-BC/BCĐ KCKLHC: kết quả hoạt động của BCĐ thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính năm 2018 3/19/2019 8:14:38 AM
Công văn 571-CV/HU: v/v báo cáo quý I/2019 3/14/2019 9:25:01 AM
Kế hoạch 94-KH/HU:triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân" theo tư tưởng, đạo đức. phong cách Hồ Chí Minh 3/11/2019 10:09:54 AM
Lịch làm việc tuần 10-2018 của VPHU 3/4/2019 1:38:00 PM
Kế hoạch 58-KH/BCĐ - QCDC huyện: hoạt động của BCĐ QCDC huyện Bù Đăng năm 2019 2/25/2019 9:10:07 AM
Thông báo số 659 của Huyện ủy về dời thời gian tổ chức Hội nghị TTTS cho cán bộ lãnh đạo huyện và cơ sở tháng 02/2019 2/22/2019 8:39:16 AM
Thông báo 568-TB/HU: Hội nghị Thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ lãnh đạo của huyện và cơ sở (tháng 2.2019) 2/19/2019 8:31:32 AM
Kế hoạch 94-KH/HU:triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trong Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân" theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 2/19/2019 8:12:18 AM
Chương trình số 15-CTr/HU: chương trình làm việc của BCH, BTV Huyện ủy năm 2019 2/18/2019 2:55:10 PM
Công văn 555-CV/HU: v/v Báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 1/25/2019 9:37:51 AM
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết