Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
VĂN BẢN - TÀI LIỆU   ->   Huyện ủy
Công văn 591-CV/HU: v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn lợn

Quy định 04-QĐ/HU: Về trình tự chuẩn bị nội dung cho cuộc họp của BCH, BTV và Thường trực huyện ủy
Thư mời 25-TM/HU: Dự hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 23
Kế hoạch 96-KH/HU: Đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND & UBND huyện với nhân dân năm 2019
Thông báo 02-TB/BCĐ 571: phân công thành viên BCĐ và Tổ giúp việc Nhà nghĩa tình đảng viên
Kế hoạch 01-KH/BCĐ 571: Triển khai vận động xây dựng Nhà nghĩa tình đảnh viên
Thông báo 686-TB/HU: Tổ chức Hội nghị TTTS về tình hình biển, đảo và bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay
Báo cáo 53-BC/BCĐ KCKLHC: kết quả hoạt động của BCĐ thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính năm 2018
Công văn 571-CV/HU: v/v báo cáo quý I/2019
Kế hoạch 94-KH/HU:triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân" theo tư tưởng, đạo đức. phong cách Hồ Chí Minh
Lịch làm việc tuần 10-2018 của VPHU
1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   >
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết