Lượt truy cập
VĂN BẢN - TÀI LIỆU   ->   Huyện ủy
Công văn 511-CV/HU: v/v chất vấn tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 20 (mở rộng)

Thông báo 564-TB/HU:Hội nghị TTTS định kỳ cho cán bộ lãnh đạo của huyện và cơ sở
Quy định 01-QĐ/HU : Quy định của BTV HU về quy trình phục vụ các cuộc họp của BCH, BTV và Thường trực Huyện ủy.
Công văn 01-CV/TTĐ 473: tổ chức thẩm định đề án Nghị quyết 18,19-NQ/TW
Quyết định 476-QĐ/HU ngày 13.8.2018: v/v thay đổi thành viện BCĐ biên soạn lịch sử LLVT huyện Bù Đăng giai đoạn 1945-2015
Quyết định 473 của HU về việc thành lập 02 tổ thẩm định Đề án của Đảng ủy xã, thị trấn và các phòng, ban huyện trong việc triển khai thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy và Đề án của huyện
Kế hoạch số 02 của Đoàn Kiểm tra theo QĐ 472-QĐ/HU về thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH, BTV Huyện ủy năm 2018
Quyết định 468-Qđ/HU: v.v thay đổi thành viên Ban Biên soạn tập san chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập huyện Bù Đăng(1988-2018)
Công văn 34-CV/BCĐ-KCHC: v/v tổ chức thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính
Báo cáo kết quả kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC 6 tháng đầu năm 2018
Quyết đinh 460 của HU thay đổi thành viên BCĐ thực hiện QCDC cơ sở
1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   >
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết