Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
VĂN BẢN - TÀI LIỆU   ->   Huyện ủy
Quyết định 547-QĐ/HU: v.v thay đổi thành viên BCĐ công tác thông tin đối ngoại huyện giai đoạn 2016-2020

Các văn bản về đánh giá, phân loại việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018
Quyết định 505-QĐ/HU: v.v cử cán bộ đi học bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo diện BTV HU quản lý
Thư mời 22-TM/HU: Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 20 (Mở rộng)
Công văn 511-CV/HU: v/v chất vấn tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 20 (mở rộng)
Quyết định 491-QĐ/HU: thay đổi thành viên BCĐ cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường"
Kế hoạch 85 sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch số 26-KH/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020.
Công văn 507-CV/HU: v/v báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018
Thông báo 569-TB/HU: Hoãn thời gian Hội nghị Thông tin thời sự cho cán bộ lãnh đạo huyện và cơ sở tháng 8/2018
Thông báo 564-TB/HU:Hội nghị TTTS định kỳ cho cán bộ lãnh đạo của huyện và cơ sở
Công văn 500-CV/HU: v.v đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2018-2019
1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   >
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết