Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
VĂN BẢN - TÀI LIỆU   ->   Huyện ủy
Quyết định 616-QĐ/HU: v.v cử cán bộ đi học bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện BTV HU quản lý

Thông báo 713 của HU về việc tổ chức Lễ báo công Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 thực hiện Di chúc của Người
Công văn 608-CV/HU: v/v báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019
Công văn 599 của Huyện ủy: v/v hướng dẫn tiếp tục thực hiện đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Thông báo số 711 của Huyện ủy: hội nghị TTTS định kỳ cho cán bộ lãnh đạo của huyện và cơ sở (lần thứ 2. tháng 4/2019)
Kế hoạch số 99 của Huyện ủy tổ chức kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Công văn 591-CV/HU: v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn lợn
Quy định 04-QĐ/HU: Về trình tự chuẩn bị nội dung cho cuộc họp của BCH, BTV và Thường trực huyện ủy
Thư mời 25-TM/HU: Dự hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 23
Kế hoạch 96-KH/HU: Đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND & UBND huyện với nhân dân năm 2019
Thông báo 02-TB/BCĐ 571: phân công thành viên BCĐ và Tổ giúp việc Nhà nghĩa tình đảng viên
1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   >
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết