Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
Ngày đăng tin: 10-10-2018
  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

Quyết định 549-QĐ/HU : v.v thay đổi đội ngũ Báo cáo viên cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020 11/16/2018 5:02:25 PM
Quyết định 522-QĐ/HU: v.v cử cán bộ đi học bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo diện BTV HU quản lý (lớp thứ 4/2018) 10/24/2018 3:51:21 PM
Quyết định 515-QĐ/HU: v/v cử cán bộ đi học bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo diện BTV HU quản lý (lớp thứ 3.2018) 10/18/2018 8:36:48 AM
Bù Đăng: Hội Cựu chiến binh huyện phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trong xây dựng nông thôn mới. 10/11/2018 7:59:21 AM
Thông báo 22-TB/BTV/HPN: v.v giới thiệu chức danh và chữ ký Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 10/3/2018 10:54:20 AM
Lịch tuần 39 năm 2018_Chính thức 9/26/2018 9:27:51 AM
Thông báo số 11/TB-TT của Trung tâm BDCT về nhập học môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 9/11/2018 7:55:16 AM
Bù Đăng: Câu lạc bộ Billiards COC tổ chức giải Billiards 1 băng năm 2018 9/10/2018 9:14:13 AM
Bù Đăng có 8.174 khách hàng được tiếp cận các nguồn vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 9/10/2018 9:04:03 AM
Kế hoạch số 47 của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 3/9/2018 3:25:36 PM
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết