Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT HÀNH CHÍNH
Ngày đăng tin: 16-04-2018
  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

Báo cáo Quý I/2018 của BCĐ thực hiện tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính trong hệ thống chính trị của huyện 4/16/2018 9:59:07 AM
Báo cáo số 30 về kết quả hoạt động năm 2017 của BCĐ thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính cấp huyện 1/15/2018 3:41:29 PM
Báo cáo số 25-BC/BCĐ về báo cáo hoạt động Quý II/2017 của BCĐ thực hiện tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính trong hệ thống chính trị của huyện 8/11/2017 10:52:01 AM
Giá giữ xe tại Trung tâm y tế huyện Bù Đăng đã áp dụng theo Quy định của UBND tỉnh 5/26/2017 4:42:02 PM
Báo cáo số 23-BC/BCĐ ngày 28/4/2017 về hoạt động của BCĐ thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hệ thống chính trị của huyện Quý I/2017 5/8/2017 10:48:49 AM
Thông báo số 22 -TB/BCĐ về việc thiết lập Đường dây nóng của Ban chỉ đạo thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hệ thống chính trị của huyện 4/13/2017 5:10:43 PM
Báo cáo số 19 của BCĐ Kỷ cương kỷ luật hành chính về kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng Quý I/2017 của Ban chỉ đạo cấp huyện 2/7/2017 4:28:54 PM
Ban chỉ đạo thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính huyện giao ban công tác Quý III/2016 10/20/2016 4:38:44 PM
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết