Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT HÀNH CHÍNH
Ngày đăng tin: 20-10-2016
Ban chỉ đạo thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính huyện giao ban công tác Quý III/2016
Ngày 19/10, Ban chỉ đạo kỷ cương, kỷ luật hành chính huyện đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III và bàn phương hướng các tháng còn lại của năm 2016.
  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

Quyết định 407-QĐ/HU ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hệ thống chính trị của huyện 4/16/2018 4:04:18 PM
Báo cáo Quý I/2018 của BCĐ thực hiện tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính trong hệ thống chính trị của huyện 4/16/2018 9:59:07 AM
Báo cáo số 30 về kết quả hoạt động năm 2017 của BCĐ thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính cấp huyện 1/15/2018 3:41:29 PM
Báo cáo số 25-BC/BCĐ về báo cáo hoạt động Quý II/2017 của BCĐ thực hiện tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính trong hệ thống chính trị của huyện 8/11/2017 10:52:01 AM
Giá giữ xe tại Trung tâm y tế huyện Bù Đăng đã áp dụng theo Quy định của UBND tỉnh 5/26/2017 4:42:02 PM
Báo cáo số 23-BC/BCĐ ngày 28/4/2017 về hoạt động của BCĐ thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hệ thống chính trị của huyện Quý I/2017 5/8/2017 10:48:49 AM
Thông báo số 22 -TB/BCĐ về việc thiết lập Đường dây nóng của Ban chỉ đạo thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hệ thống chính trị của huyện 4/13/2017 5:10:43 PM
Báo cáo số 19 của BCĐ Kỷ cương kỷ luật hành chính về kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng Quý I/2017 của Ban chỉ đạo cấp huyện 2/7/2017 4:28:54 PM
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết