Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT HÀNH CHÍNH
Quyết định 407-QĐ/HU ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hệ thống chính trị của huyện

Báo cáo Quý I/2018 của BCĐ thực hiện tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính trong hệ thống chính trị của huyện
Báo cáo số 30 về kết quả hoạt động năm 2017 của BCĐ thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính cấp huyện
Báo cáo số 25-BC/BCĐ về báo cáo hoạt động Quý II/2017 của BCĐ thực hiện tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính trong hệ thống chính trị của huyện
Giá giữ xe tại Trung tâm y tế huyện Bù Đăng đã áp dụng theo Quy định của UBND tỉnh
Bác sỹ Lê Hữu Hòa - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Bù Đăng cho biết: Trước kia, trong các kỳ tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, cử tri có phản ánh là mức thu phí giữ xe tại bệnh viện, (nay là Trung tâm y tế huyện) cao hơn so với quy định của UBND tỉnh, tiếp đó Báo Bình Phước cũng đã có bài phản ánh về vấn đề này; Hội đồng nhân dân huyện Bù Đăng cũng đã có lần chất vấn lãnh đạo Trung tâm Y tế tại kỳ họp và Ban chỉ đạo thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính của Huyện ủy cũng đã nhắc nhở.
Báo cáo số 23-BC/BCĐ ngày 28/4/2017 về hoạt động của BCĐ thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hệ thống chính trị của huyện Quý I/2017
Thông báo số 22 -TB/BCĐ về việc thiết lập Đường dây nóng của Ban chỉ đạo thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hệ thống chính trị của huyện
Báo cáo số 19 của BCĐ Kỷ cương kỷ luật hành chính về kết quả hoạt động năm 2016, phương hướng Quý I/2017 của Ban chỉ đạo cấp huyện
Ban chỉ đạo thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính huyện giao ban công tác Quý III/2016
Ngày 19/10, Ban chỉ đạo kỷ cương, kỷ luật hành chính huyện đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III và bàn phương hướng các tháng còn lại của năm 2016.
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết