Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
SINH HOẠT TƯ TƯỞNG
Ngày đăng tin: 12-04-2016
 KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO ĐÂY

         Sách "Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử", tập 10, do Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 1996, trang 334, có đoạn:

        Ngày 27 tháng 4 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bỏ phiếu bầu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã... Người bỏ phiếu tại hòm phiếu số 6, đơn vị 1, tiểu khu 1, khu phố Ba Đình, Hà Nội, đặt tại Nhà thuyền Hồ Tây. Khi Bác Hồ đến, trong Nhà thuyền đã có nhiều cử tri đang bỏ phiếu. Tổ bầu cử thấy Bác đến, ra hiệu để đồng bào tạm dừng và tạo "điều kiện" để Bác bỏ phiếu trước.

          Biết ý, Bác nói "sòng phẳng":            

          - Ai đến trước, viết trước, Bác đến sau, Bác chờ.

          Bác chờ cho đến hàng mình, mới nhận phiếu và vào "buồng" phiếu. Nhà báo Ma Cường chợt nghĩ thật là "hạnh phúc một đời của người làm báo", "cơ hội ngàn năm có một" và vội giơ máy lên bấm, rất nhanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy tay che phiếu lại, nói với Ma Cường:

          - Không ai được vào đây. Đây là phòng viết phiếu kín của cử tri. Phải bảo đảm tự do và bí mật cho công dân.

          Nhà báo buông máy, nhưng vẫn thấy hạnh phúc. Theo lời kể của các đồng chí ở gần Bác, trước khi đi bầu cử Bác không cho ai "gợi ý" cả, Bác nói:

          - Ấy, đừng có "lãnh đạo" Bác nhé. Bác không biết đảng uỷ hướng dẫn danh sách để ai, xoá ai đâu nhé. Đưa lý lịch của những người ứng cử đây để Bác xem. Có chú nào dự buổi ứng cử viên trình bày ý kiến với cử tri, nói lại để Bác cân nhắc, Bác tự bầu.

 

BBT (st)

  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng – Giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 4/3/2017 3:26:21 PM
Câu chuyện về Bác: "Ai chẳng có lần lỡ tay". 3/14/2016 8:06:12 AM
Chuyện kể: Bác Hồ dạy học ở Pắc Bó - Phần 2 12/23/2015 2:37:36 PM
Chuyện kể: Bác Hồ dạy học ở Pắc Bó - Phần 1 11/24/2015 8:45:04 AM
Tự phê bình và phê bình góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay 10/28/2015 9:32:38 AM
Di chúc của Bác Hồ về vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng. 10/15/2015 2:14:55 PM
Đoàn kết trong thơ chúc tết của Bác Hồ 10/9/2015 3:00:48 PM
Mẫu chuyện Bác Hồ làm công tác dân vận ở Tân Trào 10/7/2015 3:32:43 PM
Từ chiếc đồng hồ đến bài học về đoàn kết 9/7/2015 3:06:47 PM
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết