Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
VĂN BẢN MỚI TUYÊN GIÁO
Ngày đăng tin: 28-09-2018
  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

Công văn số 07-CV/BBS của Ban Biên soạn đề nghị cung cấp hình ảnh phục vụ xây dựng Tập san chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập huyện 10/17/2018 10:52:31 AM
Thông báo chữ ký của đồng chí Vũ Đức Hoàng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bù Đăng 10/16/2018 1:11:58 PM
Thông báo số 47-TB/BTGHU về tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 10/2018 10/5/2018 10:25:27 AM
Kế hoạch thông tin thời sự quý III/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy 10/4/2018 7:35:23 AM
Công văn số 179-CV/BTGHU của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về phối hợp khảo sát Dư luận xã hội đợt II/2018 9/27/2018 3:24:05 PM
Danh sách bổ sung lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng Đảng khóa III/2018 9/27/2018 2:02:30 PM
Thông báo nhập học Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa III năm 2018
9/26/2018 4:57:45 PM
Thông báo số 10/TB-TT của Trung tâm BDCT về nhập học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 9/11/2018 7:58:10 AM
Thông báo số 12/TB-TT của Trung tâm BDCT về bồi dưỡng môn Chủ nghĩa xã hội 9/11/2018 7:49:34 AM
Công văn số 175 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 73 năm CMT8 và Quốc khánh 02/9 8/31/2018 2:08:04 PM
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết