Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
VĂN BẢN MỚI TUYÊN GIÁO
Ngày đăng tin: 20-07-2018
  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

Công văn số 165 của BTG Huyện ủy về điều chỉnh địa điểm tổ chức tập huấn 12/14/2018 4:19:32 PM
Thông báo số 53 của BTG Huyện ủy về tổ chức Hội nghị tập huấn 06 chương trình bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác đoàn thể 12/14/2018 10:15:23 AM
Kế hoạch số 90-KH/HU của Huyện ủy V/v lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp ủy và lãnh đạo cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể (kèm theo Hướng dẫn số 04-HD/TU) 12/11/2018 10:44:27 AM
Thông báo kết quả thi đua công tác Tuyên giáo năm 2018 12/11/2018 7:21:38 AM
Thông báo số 50 của BTG Huyện ủy về hoãn thời gian tổ chức Hội nghị tập huấn 06 chương trình bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác đoàn thể 12/7/2018 2:52:55 PM
Kế hoạch số 55-KH/BTGHU của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác đoàn thể 12/6/2018 1:45:32 PM
Thông báo số 628-TB/HU của Huyện ủy Bù Đăng về tổ chức Hội nghị TTTS cho cán bộ lãnh đạo huyện và cơ sở tháng 12/2018 11/30/2018 10:56:14 AM
Thông báo số 49-TB/BTGHU về tổ chức Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 11 năm 2018 11/20/2018 3:48:14 PM
Thông báo số 109 của Trường Chính trị tỉnh Bình Phước về nhập học lớp Trung cấp LLCT - Hành chính hệ tập trung, khóa 95 tại huyện Bù Đăng 11/16/2018 2:55:18 PM
UBND huyện Bù Đăng làm việc với các Hội đặc thù về lộ trình cắt giảm định suất lao động 11/7/2018 9:15:35 AM
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết