Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
VĂN BẢN MỚI TUYÊN GIÁO
Thông báo số 58 của BTGHU về việc tham dự Hội nghị báo cáo viên tháng 5/2019 do tỉnh tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Công văn 204 của BTGHU về việc gửi Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019)
Kế hoạch 64 của BTGHU về Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (kèm Đề cương tuyên truyền)
Thư mời số 44 của BTGHU dự Hội nghị CTV dư luận xã hội lần 2 (tháng 3+4/2019).
Kế hoạch số 64 của BTG Huyện ủy về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh
Kế hoạch số 63 của BTG Huyện ủy về tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Chương trình công tác năm 2019 của Ban Tuyên giáo HU
Thông báo số 57 của BTGHU về việc tham dự HN Báo cáo viên định kỳ tháng 4/2019 do tỉnh tổ chức
Kế hoạch số 61 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tổ chức Thông tin thời sự quý I/2019
Hướng dẫn số 21 của BTG Huyện ủy về thực hiện chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2019
Hướng dẫn số 20 của BTG Huyện ủy về sinh hoạt chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019
1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   >
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết