Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
VĂN BẢN MỚI TUYÊN GIÁO
Thông báo số 56 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 01 - 2019

Thư mời số 46 của BTG Huyện ủy về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thông tin đối ngoại năm 2018
Thư mời số 189 của BTG Huyện ủy về dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018
Công văn số 188 của BTG Huyện ủy về việc đăng ký mua tài liệu Chỉ thị 05 (chuyên đề năm 2019)
Thông báo số 55 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tổ chức học tập NQTW 8; TTTS quý IV/2018; triển khai chuyên đề Chỉ thị 05 năm 2019.
Công văn số 187 của BTG Huyện ủy về tham gia giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2018
Thư mời số 45 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tổ chức Hội nghị cộng tác viên DLXH lần thứ 6 năm 2018
Thư mời số 24-TM/HU của Huyện ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21
Công văn số 165 của BTG Huyện ủy về điều chỉnh địa điểm tổ chức tập huấn
Thông báo số 53 của BTG Huyện ủy về tổ chức Hội nghị tập huấn 06 chương trình bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác đoàn thể
Kế hoạch số 90-KH/HU của Huyện ủy V/v lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp ủy và lãnh đạo cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể (kèm theo Hướng dẫn số 04-HD/TU)
1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   >
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết