Lượt truy cập
VĂN BẢN MỚI TUYÊN GIÁO
Thông báo số 10/TB-TT của Trung tâm BDCT về nhập học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Công văn 174 của BTGHU về việc thay đổi, bổ sung tiêu chuẩn thi đua công tác tuyên giáo 2018 (kèm bảng điểm thi đua)
Công văn 173 của BTGHU về việc đề nghị báo cáo nhanh tình hình khai giảng năm học 2018-2019
Thư mời dự giao ban cộng tác viên Dư luận xã hội cấp huyện định kỳ lần thứ 4 (tháng 7+8/2018)
Thông báo 46 của BTGHU về việc tham dự HN báo cáo viên tháng 8 tại huyện bằng hình thức trực tuyến
Kế hoạch số 52-KH/BTGHU của BTG Huyện ủy về Tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Công văn 171 của BTGHU về việc tuyên truyền ngăn chặn hoạt động của "Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ" (kèm tài liệu tuyên truyền)
Thông báo số 04 của Ban Biên soạn tập san về thời gian nộp bài viết phục vụ xây dựng Tập san chào mừng 30 năm tái lập huyện
Kế hoạch số 01 của Ban Biên soạn tập san chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập huyện Bù Đăng (1988-2018), kèm theo định hướng chủ đề các bài viết của tập san
Công văn 170 của BTGHU về việc mua tài liệu nghiên cứu
Thống kê số liệu cán bộ, đảng viên tham gia học tập NQTW7 và Thông tin thời sự Quý II/2018
1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   >
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết