Thư viện phần mềm
Lượt truy cập
VĂN BẢN MỚI TUYÊN GIÁO
Thông báo số 109 của Trường Chính trị tỉnh Bình Phước về nhập học lớp Trung cấp LLCT - Hành chính hệ tập trung, khóa 95 tại huyện Bù Đăng

Công văn số 184-CV/BTGHU của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về đề nghị báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị 05 năm 2018
Công văn số 183-CV/BTGHU của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Bù Đăng và 30 năm tái lập huyện
Công văn số 182-CV/BTGHU của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về gửi tài liệu tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X
Thư mời số 41-TM/BTGHU của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về dự Hội nghị cộng tác viên DLXH lần thứ 5/2018
Công văn đề nghị chấm điểm thực hiện công tác tuyên giáo năm 2018 (kèm bảng điểm thi đua)
Hướng dẫn số 19-HD/BTGHU của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tuyên truyền Đại hội MTTQVN các cấp
Thông báo nhập học Lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới khóa III/2018
Công văn số 07-CV/BBS của Ban Biên soạn đề nghị cung cấp hình ảnh phục vụ xây dựng Tập san chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập huyện
Thông báo chữ ký của đồng chí Vũ Đức Hoàng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bù Đăng
Thông báo số 47-TB/BTGHU về tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 10/2018
1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   >
Thông báo - Văn bản mới
Tư liệu dạy học
Đăng nhập
Website liên kết